Проект: Направи го твоето "домашно производство" и хоби профитабилно, Бр. CB006.1.31.015
Овој проект е кофинансиран од Европската унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија –Македонија

sinmk

logo bg

Обука: Основи на економијата и бизнисот

Материјал за Копмјутерска Обука - Македонија

На 25-26.03. 2017 година се одржа обукатa во делот на Основи на економија и бизнис. На учесничките од групата им беше презентирана содржината и целта на предвидениот материјал за обука, се запознаа меѓусебе и ги презентираа своите вештини и очекувања од обуката. Учесничките зедоа активно учество во споделување на прашања, искуства и свои размислувања поврзани со можноста за претворање на нивното хоби и домашно производство во реален бизнис.

Агенда на Економска Обука - Македонија (ден 1)

Агенда на Економска Обука - Македонија (ден 2)

На 8 и 9 април во Хотел Изгрев се одржа втората по ред обука за Основни компјутерски вештини за целна група 25 жени, учеснички во проектот „Направи го твоето домашно производство и хоби профитабилно“. Учесничките имаа можност да ги запознаат основните и напредните вештини потребни при реализација на нивните активности во проектот како што се: примената на апликативни програми MS Word, MS Excel како и Internet и работа на веб страната www.hobbyprofitable.com за постирање на своите изработки и хоби. Проектот е кофинансиран од страна на Европската Унија преку Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија.

Агенда - Обука за основни компјутерски вештини

Каталог на изработки на жените од Република Македонија и Република Бугарија вклучени во Проектот “Направи го твоето домашно производство и хоби профитабилно”