Проект: Направи го твоето "домашно производство" и хоби профитабилно, Бр. CB006.1.31.015
Овој проект е кофинансиран од Европската унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија –Македонија

sinmk

logo bg

Здружение за хуманитарни активности „Синергија“ Штип, Македонија

Претседател: м-р Вилма Јованова

www.sinergija.mk

 

Здружение на претприемачи регион Гоце Делчев, Бугарија

www.aegdr.org