Проект: Направи го твоето "домашно производство" и хоби профитабилно, Бр. CB006.1.31.015
Овој проект е кофинансиран од Европската унија преку Interreg – ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија –Македонија

sinmk

logo bg

ЗХА „Синергија“ Штип, Македонија:

м-р Елена Ташкова, проектен менаџер

проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска, проектен координатор

Соња Николовска, сметководител

 

Здружение на предприемачите, регион Гоце Делчев, Бугарија:

Галена Велева, проектен координатор

Димитар Христов, финансиски менаџер

Лилија Порова, административен секретар на проектот